Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:31 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:55
Mưa vừa

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
0.67 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.16 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.08 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:54
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.94 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.77 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.59 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.85 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.16 km/giờ

16:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.96 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.89 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.06 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.67 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.65 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.46 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.93 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
0.71 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.76 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.33 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.21 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.03 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.81 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.61 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.2 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.26 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.16 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.5 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.11 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:51
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mây thưa Mây thưa
98%
1.01 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.79 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
96%
0.52 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.2 km/giờ

13:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
0.95 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.21 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.44 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.18 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:50
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.94 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.9 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.58 km/giờ

10:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.09 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.97 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:55
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

5.26