Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:02 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
31/ 23.7°
Sáng/Tối
23.3/ 25.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 24.3°
Sáng/Tối
23.3/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 23.3°
Sáng/Tối
23.9/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.2/ 23.3°
Sáng/Tối
22.6/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.4°
Sáng/Tối
23.7/ 25.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.5°
Sáng/Tối
24.4/ 25.2°
Áp suất

998 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.2°
Sáng/Tối
24.8/ 25.9°
Áp suất

998 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 24.3°
Sáng/Tối
24.2/ 26.8°
Áp suất

998 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 26.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.3°
Sáng/Tối
24.5/ 25.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 24.9°
Sáng/Tối
25.3/ 26.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.6°
Sáng/Tối
25.7/ 25.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 25.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 24.3°
Sáng/Tối
24.4/ 24.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 24.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:44
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:50
Thấp/Cao

23.6°/28.8°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0