Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:31 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:52
Mưa nhẹ
Huyện Tân Uyên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.17 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.27