Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:02 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
27.1/ 17.7°
Sáng/Tối
13.3/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 17.4°
Sáng/Tối
15.3/ 22.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 14.6°
Sáng/Tối
18/ 18.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 14.4°
Sáng/Tối
14.9/ 16.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.4/ 19.5°
Sáng/Tối
13.1/ 21.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.2/ 23.7°
Sáng/Tối
17.2/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.8/ 24.7°
Sáng/Tối
19.4/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.4/ 21.7°
Sáng/Tối
21.6/ 25.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27.7/ 15.7°
Sáng/Tối
19.4/ 17.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 13.9°
Sáng/Tối
15.4/ 14.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.5/ 14.8°
Sáng/Tối
14.5/ 16.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 16.6°
Sáng/Tối
15.3/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.4/ 14.9°
Sáng/Tối
16.7/ 14.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 13.7°
Sáng/Tối
14.3/ 15.5°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.6/ 16.1°
Sáng/Tối
13.9/ 17.8°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Bầu trời quang đãng 13°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 13.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:07
Thấp/Cao

13.5°/30.3°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.7 km/giờ

Điểm ngưng

13.1 °C

Chỉ số UV

0