Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:41 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:43
Mưa nhẹ
Huyện Tân Uyên
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:56
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0