Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 02:57 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:28
Mưa nhẹ
Huyện Tân Uyên
Đã cập nhật 60 phút trước
Ít mây 19°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Thấp/Cao

19°/30°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.3 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0