Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:55 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
15/ 13°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 11°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
11/ 10°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
9/ 10°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 12°
Sáng/Tối
9/ 13°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:58
Mưa nhẹ
Huyện Tân Uyên
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 19°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:49
Thấp/Cao

15°/25°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0