Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:47 | 27/01/2023
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây cụm

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:50
Thấp/Cao

5°/20°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.69 km/giờ

Điểm ngưng

3 °C

Chỉ số UV

0