Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:13 | 20/01/2022
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
8.28 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
5.56 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thành Phố Lai Châu
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 12°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:45
Thấp/Cao

11°/15°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

2.96 km

Gió

0.7 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0.61