Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:54 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
28.3/ 14.3°
Sáng/Tối
15.2/ 23.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.5/ 12.4°
Sáng/Tối
13.7/ 17.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.8/ 14.4°
Sáng/Tối
12.8/ 19.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.2/ 19.3°
Sáng/Tối
11.7/ 21.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 21.1°
Sáng/Tối
15.4/ 23.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.1/ 22.6°
Sáng/Tối
17.8/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.8/ 19.5°
Sáng/Tối
17.1/ 22.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.6/ 16.1°
Sáng/Tối
16.9/ 20.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.3/ 18.4°
Sáng/Tối
15.3/ 22.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 20.7°
Sáng/Tối
18/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 21.8°
Sáng/Tối
18.2/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.8/ 16.6°
Sáng/Tối
17.8/ 19.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 16.9°
Sáng/Tối
16/ 19.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.9/ 22°
Sáng/Tối
14.2/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.9/ 23.2°
Sáng/Tối
16.8/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:14
Mây rải rác
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây rải rác 28.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 27.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:09
Thấp/Cao

11.7°/29°

Độ ẩm

35%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.52 km/giờ

Điểm ngưng

11.7 °C

Chỉ số UV

3.36