Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:13 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.7/ 21°
Sáng/Tối
21.2/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 21.4°
Sáng/Tối
20.9/ 24.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 22.2°
Sáng/Tối
21.9/ 24.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 22°
Sáng/Tối
22.1/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.8/ 22.1°
Sáng/Tối
23/ 22.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21.3°
Sáng/Tối
21/ 21.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.9/ 20.7°
Sáng/Tối
21.9/ 21.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 21.7°
Sáng/Tối
21.8/ 22.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 22.7°
Sáng/Tối
22.9/ 23.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 22°
Sáng/Tối
21.4/ 21.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.4/ 21.4°
Sáng/Tối
21.3/ 22.6°
Áp suất

998 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22.5°
Sáng/Tối
22.5/ 23.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 24.2°
Sáng/Tối
22/ 25.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22.1°
Sáng/Tối
22.4/ 23.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 22.4°
Sáng/Tối
22.1/ 23.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:48
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 20.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 21.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:53
Thấp/Cao

20.2°/30.2°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.39 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0