Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:38 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

999 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:54
Mưa nhẹ
Thành Phố Lai Châu
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:53
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

5.63