Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:47 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:46
Mưa nhẹ
Thành Phố Lai Châu
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:59
Thấp/Cao

17°/29°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0