Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:35 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 12°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:49
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 13°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 11°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
16/
Sáng/Tối
9/ 10°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 11°
Sáng/Tối
9/ 13°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/
Sáng/Tối
8/ 11°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:55
Mưa nhẹ
Thành Phố Lai Châu
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 12°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:45
Thấp/Cao

11°/15°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

2.96 km

Gió

0.7 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0.61