Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:23 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 20.8°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 21.7°
Sáng/Tối
20.1/ 23.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 21.1°
Sáng/Tối
21.8/ 23.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 22.4°
Sáng/Tối
22.1/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 22.9°
Sáng/Tối
22.6/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 22.7°
Sáng/Tối
23/ 23.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 22.6°
Sáng/Tối
22.5/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa vừa
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây thưa 19.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 20.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Thấp/Cao

19.7°/30.5°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/giờ

Điểm ngưng

19.3 °C

Chỉ số UV

0