Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:57 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
27.5/ 21.6°
Sáng/Tối
21.4/ 23.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 21.7°
Sáng/Tối
21.1/ 23.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 21.4°
Sáng/Tối
21.7/ 21.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 22.4°
Sáng/Tối
21.8/ 22.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 22.7°
Sáng/Tối
22.2/ 23.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 22.8°
Sáng/Tối
22.4/ 23.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 22.1°
Sáng/Tối
22/ 23.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 22.5°
Sáng/Tối
22.2/ 23.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 23.9°
Sáng/Tối
23.5/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 22.1°
Sáng/Tối
23.5/ 23.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:53
Mưa vừa
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:51
Thấp/Cao

21.5°/26.2°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

11.29