Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:30 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Thành Phố Lai Châu
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Thấp/Cao

18°/20°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

3.58 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0