Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:32 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:21
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:21
Ít mây
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:21
Ít mây
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
12/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:21
Ít mây
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:21
Ít mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Ít mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Nhiều mây
Thành Phố Lai Châu
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:21
Thấp/Cao

15°/26°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0