Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:32 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
20.9/ 17.7°
Sáng/Tối
16.3/ 20.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 17.6°
Sáng/Tối
16.5/ 19.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 14.2°
Sáng/Tối
16.6/ 16.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.6/ 12.4°
Sáng/Tối
14.5/ 15.4°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.5/ 15.7°
Sáng/Tối
14.4/ 14.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19.5/ 16.2°
Sáng/Tối
15/ 22.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 19.7°
Sáng/Tối
15.7/ 23.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 19.6°
Sáng/Tối
17.9/ 24.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18.6°
Sáng/Tối
16.9/ 25.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.8/ 18.2°
Sáng/Tối
16.8/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:23
Mây rải rác
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 21.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:21
Thấp/Cao

16.2°/21°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

17.3 °C

Chỉ số UV

3.03