Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:59 | 15/06/2024
Thấp/Cao
28.2/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.4/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.6/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
29.9/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
30.2/ 30.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.8/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.1/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 31.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Thấp/Cao

27.9°/32.2°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.54 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

5.1