Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:18 | 03/12/2023
Thấp/Cao
24.9/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.5/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25.1/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.2/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.2/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.4/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.2/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Thấp/Cao

24.7°/30.8°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.96 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0