Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:39 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
28.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.9/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.9°
Sáng/Tối
26.9/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.7/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 27.7°
Sáng/Tối
26.8/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.6/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 28°
Sáng/Tối
27.4/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27.4/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28.7°
Sáng/Tối
27.9/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 27.6°
Sáng/Tối
26.4/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

11.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.9/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa vừa
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 29.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Thấp/Cao

26.3°/29.5°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.95 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

4.15