Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:58 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
29.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24.9/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 25.4°
Sáng/Tối
24.5/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.9/ 27.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.8/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26°
Sáng/Tối
24.4/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.5/ 25.8°
Sáng/Tối
24.2/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.7/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.7/ 26.1°
Sáng/Tối
24.8/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 27.7°
Sáng/Tối
25.2/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.4°
Sáng/Tối
27/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24.4°
Sáng/Tối
25.8/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 25°
Sáng/Tối
22.9/ 27.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Thấp/Cao

24°/30.9°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.79 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

0