Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:46 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28/ 24.1°
Sáng/Tối
24.2/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 26°
Sáng/Tối
24.4/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.9/ 28.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 27.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.8°
Sáng/Tối
24.4/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 28.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Thấp/Cao

24.4°/29.5°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.64 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

6.38