Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:34 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
31.5/ 29.7°
Sáng/Tối
29.2/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 29.1°
Sáng/Tối
29.8/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.4°
Sáng/Tối
28.1/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

10.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 27.6°
Sáng/Tối
27.8/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27.8°
Sáng/Tối
27.5/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

10.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Thấp/Cao

28.7°/32.8°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.57 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

5.08