Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:10 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29.3/ 25.3°
Sáng/Tối
24.5/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.2°
Sáng/Tối
24.5/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.6/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.3°
Sáng/Tối
24.6/ 30.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.9°
Sáng/Tối
24.6/ 29.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 24.3°
Sáng/Tối
24.2/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 29.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Thấp/Cao

25°/30.2°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.64 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

4.78