Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:21 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 30.6°
Sáng/Tối
29/ 31.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 29.9°
Sáng/Tối
28.9/ 31.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 30.6°
Sáng/Tối
28.1/ 31.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 30.8°
Sáng/Tối
29.9/ 32.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 30.6°
Sáng/Tối
30/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.8°
Sáng/Tối
29.4/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.9°
Sáng/Tối
29/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 29.3°
Sáng/Tối
27.7/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 28.6°
Sáng/Tối
28.5/ 31.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.2°
Sáng/Tối
28.9/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 31.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Thấp/Cao

28.3°/34°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.46 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0