Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:28 | 15/07/2024
Thấp/Cao
27.1/ 27.1°
Tầm nhìn
9.2 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 26.1°
Tầm nhìn
6.89 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.3/ 26.7°
Tầm nhìn
5.92 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.3/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 26.4°
Tầm nhìn
6.69 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.5/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
27.5/ 27.1°
Tầm nhìn
9.87 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.3/ 27.2°
Tầm nhìn
8.75 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây cụm 25.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:29
Thấp/Cao

25.6°/28.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

5 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

1.69