Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:42 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.1/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Mây rải rác

13:00

30.3°C / 34.1°C
Mây thưa Mây thưa
66%
2.26 km/giờ

16:00

30.1°C / 34.4°C
Mây thưa Mây thưa
67%
1.28 km/giờ

19:00

28.2°C / 31.2°C
Mây thưa Mây thưa
76%
1.29 km/giờ

22:00

26.9°C / 26.7°C
Mây cụm Mây cụm
83%
1.77 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 27.9°
Sáng/Tối
26.5/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Mưa nhẹ

01:00

26.5°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
84%
1.55 km/giờ

04:00

26.2°C / 27.4°C
Mây cụm Mây cụm
85%
1.44 km/giờ

07:00

26.4°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.73 km/giờ

10:00

29.3°C / 33.5°C
Mây cụm Mây cụm
72%
1.36 km/giờ

13:00

29.5°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.76 km/giờ

16:00

29.2°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.1 km/giờ

19:00

27.9°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.98 km/giờ

22:00

27.9°C / 29.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.66 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 27°
Sáng/Tối
26.1/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:43
Mây cụm

01:00

27.4°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.47 km/giờ

04:00

26.3°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.11 km/giờ

07:00

26.4°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.71 km/giờ

10:00

28.8°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
4.19 km/giờ

13:00

29.6°C / 32.3°C
Mây cụm Mây cụm
64%
4.16 km/giờ

16:00

29.6°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
3.07 km/giờ

19:00

27.5°C / 30.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.05 km/giờ

22:00

27.1°C / 30.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.78 km/giờ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.9°
Sáng/Tối
26.3/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:43
Mưa nhẹ

01:00

26.5°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.58 km/giờ

04:00

26.2°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.62 km/giờ

07:00

26.7°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.9 km/giờ

10:00

28°C / 31.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
3.35 km/giờ

13:00

29.7°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
3.71 km/giờ

16:00

29.6°C / 33.7°C
Mây cụm Mây cụm
70%
3.07 km/giờ

19:00

27.2°C / 29.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.09 km/giờ

22:00

27.8°C / 30.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2 km/giờ
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây thưa 30°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Thấp/Cao

27°/30.3°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

9.73