Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:51 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 28.9°
Sáng/Tối
29/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 28.3°
Sáng/Tối
28.9/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29.1°
Sáng/Tối
28.4/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29.8°
Sáng/Tối
29.7/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.4°
Sáng/Tối
29.5/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.7°
Sáng/Tối
28.5/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 26.7°
Sáng/Tối
27.6/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 26.3°
Sáng/Tối
27.4/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 26.9°
Sáng/Tối
27/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 26.5°
Sáng/Tối
25.4/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

10.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.9/ 25.1°
Sáng/Tối
26.4/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27.9°
Sáng/Tối
26.5/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.9/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây cụm 28.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:26
Thấp/Cao

28.1°/31.6°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

5.57