Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:59 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.8°
Sáng/Tối
26.1/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.7°
Sáng/Tối
26.8/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 27.7°
Sáng/Tối
26.1/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.7/ 29.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.2°
Sáng/Tối
26/ 29.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.8°
Sáng/Tối
26.7/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.6/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.7°
Sáng/Tối
26/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 23.2°
Sáng/Tối
22.2/ 23.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

10.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:47
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.3/ 23.7°
Sáng/Tối
20.4/ 23.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:47
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.3/ 25°
Sáng/Tối
21.9/ 25.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:47
Mây thưa
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây thưa 30.3°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 35.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Thấp/Cao

25.3°/30.4°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

6.75