Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:44 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.8/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.7/ 27.8°
Sáng/Tối
26.3/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.4°
Sáng/Tối
26.5/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.5/ 27.8°
Sáng/Tối
26.1/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.7°
Sáng/Tối
25.8/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.2°
Sáng/Tối
26.9/ 29.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.4°
Sáng/Tối
26.6/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.3°
Sáng/Tối
26.9/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27°
Sáng/Tối
26.2/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.5°
Sáng/Tối
26.4/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây thưa 30.5°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Thấp/Cao

26.9°/30.3°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

8.62