Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:05 | 24/07/2024
Thấp/Cao
26.5/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.1/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32/ 31.6°
Tầm nhìn
7.35 km
Áp suất

996 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
32.9/ 32.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
33.6/ 33.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

993 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.8/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.7/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Thấp/Cao

26.2°/37.2°

Độ ẩm

89%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0