Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:53 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Bầu trời quang đãng
Huyện Kim Bôi
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 16°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Thấp/Cao

14°/24°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0