Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:19 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
26/ 23.3°
Sáng/Tối
25.3/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 26.8°
Sáng/Tối
23.4/ 32.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.4/ 35.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.5/ 28.5°
Sáng/Tối
25.6/ 39.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 27.3°
Sáng/Tối
26/ 36.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.1/ 29.4°
Sáng/Tối
26.1/ 38°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.4/ 27.3°
Sáng/Tối
26.1/ 31.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.7°
Sáng/Tối
25.1/ 35.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 33.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 25.8°
Sáng/Tối
25/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:22
Mưa vừa
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 25.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Thấp/Cao

23.7°/36.5°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

2.98