Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:43 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
26.1/ 23.6°
Sáng/Tối
25.6/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 26.6°
Sáng/Tối
23.9/ 32.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.7/ 35.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 28.7°
Sáng/Tối
26/ 40°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 27.8°
Sáng/Tối
26.6/ 36.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 29.7°
Sáng/Tối
26.1/ 37.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.8/ 27.8°
Sáng/Tối
26.6/ 31.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 25.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Thấp/Cao

23.7°/36.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.4