Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:33 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:19
Mây rải rác
Huyện Kim Bôi
Đã cập nhật 50 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Thấp/Cao

20°/22°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0