Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:38 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:34
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0