Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:54 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 28.5°
Sáng/Tối
25.7/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 29.1°
Sáng/Tối
27.8/ 35.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.1°
Sáng/Tối
27.8/ 30.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 33.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 32.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.7°
Sáng/Tối
26.9/ 34.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 30.6°
Sáng/Tối
26.8/ 37.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30.9°
Sáng/Tối
28.9/ 36.6°
Áp suất

998 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.9°
Sáng/Tối
26.6/ 27.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 24.7°
Sáng/Tối
23.5/ 25.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 26.6°
Sáng/Tối
25.5/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 27.6°
Sáng/Tối
25.9/ 32.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Thấp/Cao

25.5°/34.1°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0