Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:39 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Huyện Kim Bôi
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Thấp/Cao

22°/24°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0