Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:35 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:32
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:31
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:31
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:30
Bầu trời quang đãng
Huyện Kim Bôi
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.56 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết