Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:24 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
24/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0