Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:47 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
28.1/ 26.5°
Sáng/Tối
25.4/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 26.9°
Sáng/Tối
25.4/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 28.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 27.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 28.5°
Sáng/Tối
27.7/ 29.9°
Áp suất

999 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 29.1°
Áp suất

999 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.7/ 28.9°
Sáng/Tối
28.2/ 30.3°
Áp suất

999 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Thấp/Cao

25.2°/35.1°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0