Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:07 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
29.4/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.6/ 28.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.5°
Sáng/Tối
27/ 28.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 28.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 27.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 26.3°
Sáng/Tối
26/ 27.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 28.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27°
Sáng/Tối
26.3/ 29.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 28.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.9/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.4/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.1°
Sáng/Tối
26.1/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 25.4°
Sáng/Tối
26.5/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.3/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 26.3°
Sáng/Tối
26.4/ 29.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 27.9°
Sáng/Tối
26.6/ 28.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 26.5°
Sáng/Tối
27.8/ 29.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.9/ 27.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 28.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.2°
Sáng/Tối
25.5/ 26.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.3°
Sáng/Tối
25.9/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25.9/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 24.6°
Sáng/Tối
25.4/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 24.4°
Sáng/Tối
25.2/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Thấp/Cao

25.4°/35.4°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0