Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:42 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 24.9°
Sáng/Tối
24.5/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.4/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 25.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.3/ 25.8°
Sáng/Tối
25/ 25.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.6/ 25.7°
Sáng/Tối
25.4/ 25.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 25.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25.9°
Sáng/Tối
25.5/ 27.8°
Áp suất

998 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 28.3°
Áp suất

996 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.8/ 27.5°
Sáng/Tối
25.7/ 28.8°
Áp suất

995 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 27.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Thấp/Cao

23.1°/30.4°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

7.27 km

Gió

1.08 km/giờ

Điểm ngưng

26.3 °C

Chỉ số UV

2.89