Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:11 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.3/ 24.9°
Sáng/Tối
25/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Mưa vừa

19:00

26.1°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.9 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.57 km/giờ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Mưa vừa

01:00

24.2°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.55 km/giờ

04:00

23.4°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.67 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.86 km/giờ

10:00

28.9°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.93 km/giờ

13:00

28.1°C / 34.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
0.98 km/giờ

16:00

28.3°C / 33.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
0.42 km/giờ

19:00

25.3°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.77 km/giờ

22:00

24.9°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.9 km/giờ
Ngày/Đêm
26.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:42
Mưa cường độ nặng

01:00

24.7°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.07 km/giờ

04:00

24°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1 km/giờ

07:00

24.3°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.86 km/giờ

10:00

26°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.45 km/giờ

13:00

28.6°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.39 km/giờ

16:00

28.3°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.82 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.54 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.61 km/giờ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 25.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Mưa cường độ nặng

01:00

24.8°C / 25.5°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
0.92 km/giờ

04:00

24.3°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.86 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.53 km/giờ

10:00

26.7°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.11 km/giờ

13:00

29°C / 34.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
1.14 km/giờ

16:00

27.1°C / 27.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.22 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.12 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.62 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 25.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Mưa cường độ nặng

01:00

24.7°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.48 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.24 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.16 km/giờ

10:00

26.6°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.26 km/giờ

13:00

30.1°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.48 km/giờ

16:00

28.6°C / 34.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
0.66 km/giờ

19:00

25.4°C / 27.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.93 km/giờ

22:00

25.8°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
0.57 km/giờ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 25.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:42
Mưa vừa

01:00

24.2°C / 25.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.7 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.61 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.34 km/giờ

10:00

27.4°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.39 km/giờ

13:00

27°C / 31.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
0.06 km/giờ

16:00

27.3°C / 30.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.33 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Thấp/Cao

23.9°/30.4°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

7.27 km

Gió

1.08 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

2.89