Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:06 | 03/12/2023
Thấp/Cao
25.3/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.3/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.7/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.8/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32/ 31.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.9/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.4/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây rải rác 30.5°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Thấp/Cao

24.7°/32.5°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

4.8