Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:49 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24.3/ 29.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.5/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 25.4°
Sáng/Tối
23.1/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 26°
Sáng/Tối
24.6/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.6/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 32.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 26.9°
Sáng/Tối
24.5/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mây cụm
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây rải rác 32.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Thấp/Cao

24.5°/34°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

8.09