Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:20 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
30.8/ 24.7°
Sáng/Tối
26/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.8/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 32.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.6/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Thấp/Cao

23.8°/33.2°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

1.53