Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:14 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
25.3/ 25.4°
Sáng/Tối
26.7/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 24.7°
Sáng/Tối
25.7/ 24.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24.4/ 26.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 27.3°
Sáng/Tối
24.1/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.3°
Sáng/Tối
25.5/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.4°
Sáng/Tối
26.1/ 32.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Thấp/Cao

24.5°/28.2°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0