Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:17 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
33/ 29.5°
Sáng/Tối
28.4/ 33.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 29.9°
Sáng/Tối
27.5/ 33.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.7/ 29.9°
Sáng/Tối
27.4/ 33.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 29.7°
Sáng/Tối
27.4/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.1°
Sáng/Tối
27.7/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.4°
Sáng/Tối
27.1/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.1/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.5°
Sáng/Tối
26/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24.2°
Sáng/Tối
24.6/ 24.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 24.1°
Sáng/Tối
24/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 26.7°
Sáng/Tối
25.6/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 27.3°
Sáng/Tối
25.2/ 31.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây thưa 32°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Thấp/Cao

27.5°/36.5°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

11.87