Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:34 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.1/ 27.3°
Sáng/Tối
24.2/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.8/ 25.9°
Sáng/Tối
24.2/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 26.9°
Sáng/Tối
24.2/ 32.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.5/ 26.1°
Sáng/Tối
24.3/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 26.3°
Sáng/Tối
25.6/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25.1/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 26°
Sáng/Tối
24.1/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.2°
Sáng/Tối
23.4/ 32.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 23.5°
Sáng/Tối
23.2/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.6/ 21.5°
Sáng/Tối
22.5/ 28.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.4/ 21.8°
Sáng/Tối
20.6/ 28.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.5/ 23.2°
Sáng/Tối
21.7/ 29.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Thấp/Cao

23.9°/34.3°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

26.8 °C

Chỉ số UV

0