Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:47 | 06/12/2023
Thấp/Cao
25/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.8/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.8/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.1/ 31.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.2/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.9/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Thấp/Cao

23.7°/32.6°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

27.8 °C

Chỉ số UV

3.73