Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:12 | 22/06/2024
Thấp/Cao
26/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.6/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.2/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.8/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.2/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.4/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

24.1°/32.2°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0