Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:40 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.1/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 26.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 24.5°
Sáng/Tối
23.4/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 30.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25.5/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24.7/ 32.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Thấp/Cao

24.9°/33.4°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0