Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:53 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28/ 25.5°
Sáng/Tối
24.3/ 26.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.4°
Sáng/Tối
24.6/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 24.9°
Sáng/Tối
23.6/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.1°
Sáng/Tối
24.5/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.2/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.5°
Sáng/Tối
24.1/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24.5/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 32.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 33.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 27.8°
Sáng/Tối
24.4/ 33.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.1°
Sáng/Tối
24.8/ 32.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 27°
Sáng/Tối
25.2/ 30.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 24°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Thấp/Cao

24.3°/33.9°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0