Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:29 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.4/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25.2°
Sáng/Tối
24.3/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.7/ 25.6°
Sáng/Tối
24.6/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25.9°
Sáng/Tối
24/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.7°
Sáng/Tối
25.2/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 27.7°
Sáng/Tối
26.3/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.5°
Sáng/Tối
26.9/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 24.1°
Sáng/Tối
25.3/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25.7/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 29.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Thấp/Cao

24.3°/29.3°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.08 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

3.13