Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:40 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
30.2/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây cụm

07:00

24.7°C / 25.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
100%
1.96 km/giờ

10:00

26.1°C / 26.1°C
Mây cụm Mây cụm
86%
2.28 km/giờ

13:00

30.2°C / 35.9°C
Mây cụm Mây cụm
64%
1.06 km/giờ

16:00

32.1°C / 36°C
Mây cụm Mây cụm
50%
3.09 km/giờ

19:00

26.9°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
71%
3.58 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
77%
2.89 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Nhiều mây

01:00

24.7°C / 25.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
83%
2.27 km/giờ

04:00

24.3°C / 24.6°C
Mây cụm Mây cụm
85%
1.93 km/giờ

07:00

24.7°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
79%
2.25 km/giờ

10:00

29.1°C / 32.5°C
Mây cụm Mây cụm
59%
2.68 km/giờ

13:00

33.5°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
1.46 km/giờ

16:00

32.6°C / 35.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
0.54 km/giờ

19:00

28°C / 27.6°C
Mây cụm Mây cụm
72%
3.32 km/giờ

22:00

26.4°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
75%
2.22 km/giờ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.9°
Sáng/Tối
24.8/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây cụm

01:00

25.3°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
78%
1.67 km/giờ

04:00

24.5°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
81%
2.25 km/giờ

07:00

25.7°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
81%
2.15 km/giờ

10:00

30.3°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
2.49 km/giờ

13:00

34.9°C / 36.6°C
Mây cụm Mây cụm
44%
1.8 km/giờ

16:00

32.3°C / 35.1°C
Mây cụm Mây cụm
50%
3.47 km/giờ

19:00

27.5°C / 29.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
3.13 km/giờ

22:00

26.4°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.52 km/giờ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25/ 31.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây

01:00

25.9°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.62 km/giờ

04:00

25.9°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.87 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.07 km/giờ

10:00

31.2°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
1.91 km/giờ

13:00

34.6°C / 36.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
45%
0.57 km/giờ

16:00

31.1°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
2.57 km/giờ

19:00

27.4°C / 29.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
3.63 km/giờ

22:00

26.6°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.73 km/giờ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.6°
Sáng/Tối
25.7/ 31.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mây cụm

01:00

25.5°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.05 km/giờ

04:00

25.3°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
78%
2.01 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
79%
2.14 km/giờ

10:00

31.8°C / 34.4°C
Mây cụm Mây cụm
59%
2.6 km/giờ

13:00

33.7°C / 37.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
48%
2.53 km/giờ

16:00

31.3°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
2.82 km/giờ

19:00

28°C / 29.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
3.72 km/giờ

22:00

26.5°C / 27.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
75%
3.37 km/giờ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.1°
Sáng/Tối
24.1/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ

01:00

25.5°C / 26.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
80%
2.58 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
84%
1.98 km/giờ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây rải rác 24.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Thấp/Cao

24.9°/34.2°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.32