Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:55 | 14/04/2024
Thấp/Cao
28.9/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
27.3/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.2/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
34.5/ 34.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
38.1/ 38.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
36/ 36.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.7/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.3/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 29.2°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:03
Thấp/Cao

27.3°/39.3°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0