Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:39 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 26.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.1°
Sáng/Tối
24.9/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 25.6°
Sáng/Tối
23.5/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26°
Sáng/Tối
24.2/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.5°
Sáng/Tối
24.2/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.8/ 30.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.5°
Sáng/Tối
26/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25°
Sáng/Tối
24.6/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 32.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây rải rác
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa vừa 24.9°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Thấp/Cao

24.1°/33.8°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0