Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:28 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
25.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.9°
Sáng/Tối
25.5/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 24.1°
Sáng/Tối
25/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 26.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25.1°
Sáng/Tối
24.4/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27.1°
Sáng/Tối
24/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28°
Sáng/Tối
25.4/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.1°
Sáng/Tối
26.5/ 32.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25.6/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa nhẹ 26.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

24.3°/28.1°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0.01