Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:26 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27/ 25.7°
Sáng/Tối
24.5/ 26.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 25.8°
Sáng/Tối
23.7/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.7°
Sáng/Tối
24.5/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 30.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.7°
Sáng/Tối
24.2/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24.3°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Thấp/Cao

24.3°/33.5°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0