Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:33 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32.2/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.7/ 24.5°
Sáng/Tối
24.4/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 26.7°
Sáng/Tối
23.3/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 26°
Sáng/Tối
24.5/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.3/ 25°
Sáng/Tối
25.2/ 32.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 26.5°
Sáng/Tối
24.6/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.8/ 26.5°
Sáng/Tối
25.8/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.4°
Sáng/Tối
26/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24.5/ 32.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 29.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.2°
Sáng/Tối
23.5/ 29.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.7°
Sáng/Tối
23.3/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.6/ 23.2°
Sáng/Tối
22/ 30.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.1/ 23.4°
Sáng/Tối
22.7/ 30.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Nhiều mây
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây rải rác 32.1°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Thấp/Cao

25°/33.1°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

8.09