Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:03 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 26°
Sáng/Tối
26.6/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24.9/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.2/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.5°
Sáng/Tối
24.8/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.7°
Sáng/Tối
25.8/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.4°
Sáng/Tối
25.1/ 32.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.1°
Sáng/Tối
25.1/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 24.2°
Sáng/Tối
24/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 24.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24.5°
Sáng/Tối
24.9/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mưa nhẹ 26°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0