Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:28 | 08/12/2023
Thấp/Cao
24.3/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.3/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.3/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.3/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
33.1/ 33.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.1/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.1/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 32.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 39.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Thấp/Cao

24.7°/33.2°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

5.41