Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:39 | 19/07/2024
Thấp/Cao
24.5/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.9/ 23.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.8/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.6/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.6/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.1/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.2/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa nhẹ 29.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Thấp/Cao

23.6°/29.2°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0