Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:33 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
35.2/ 29.4°
Sáng/Tối
28.2/ 34.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.3/ 29.4°
Sáng/Tối
27.8/ 35.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.3/ 29.9°
Sáng/Tối
27.2/ 34.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 31°
Sáng/Tối
27.8/ 37.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.9/ 29.3°
Sáng/Tối
28.7/ 37.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 30.2°
Sáng/Tối
28.6/ 37.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 30.8°
Sáng/Tối
28.7/ 38.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30.7°
Sáng/Tối
28.8/ 38°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 30.4°
Sáng/Tối
28.8/ 37.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 31.1°
Sáng/Tối
29.2/ 37.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:05
Nhiều mây
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây thưa 29.2°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Thấp/Cao

27.6°/38.3°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0