Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:38 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
35.8/ 30.7°
Sáng/Tối
28.1/ 34.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 30°
Sáng/Tối
28.9/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28°
Sáng/Tối
27.6/ 33.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 28.1°
Sáng/Tối
27.7/ 32.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26.4°
Sáng/Tối
26.6/ 29.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 27.3°
Sáng/Tối
26.8/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.8°
Sáng/Tối
26.3/ 35.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.1°
Sáng/Tối
27.9/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 23.1°
Sáng/Tối
26.7/ 24.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 25.2°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.6°
Sáng/Tối
25/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.7°
Sáng/Tối
25.8/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.7°
Sáng/Tối
26.4/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 34.8°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 41.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Thấp/Cao

27.7°/35.3°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

8.37