Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:27 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.5/ 27.1°
Sáng/Tối
24.9/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24.6/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 25.7°
Sáng/Tối
23.6/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 26.6°
Sáng/Tối
24.2/ 32.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 26.1°
Sáng/Tối
24.7/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 32.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 26.5°
Sáng/Tối
25.3/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Nhiều mây
Đã cập nhật 26 phút trước
Bầu trời quang đãng 28.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Thấp/Cao

23.8°/33.6°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0