Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:35 | 03/12/2023
Thấp/Cao
24/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.4/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.8/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.1/ 30.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
31.4/ 31.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.1/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.2/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.2/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Thấp/Cao

23.2°/32°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

2.42