Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:10 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 29.6°
Sáng/Tối
30/ 31.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.3/ 29.8°
Sáng/Tối
27.2/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 29.5°
Sáng/Tối
27.2/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.7/ 29.9°
Sáng/Tối
28.4/ 33.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 29.9°
Sáng/Tối
28.4/ 33.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 29.6°
Sáng/Tối
28.3/ 33.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.5/ 29.3°
Sáng/Tối
28.5/ 33.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 29°
Sáng/Tối
28.5/ 34.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 30.3°
Sáng/Tối
28.3/ 34.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.5/ 29.1°
Sáng/Tối
28.7/ 33.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 30.6°
Sáng/Tối
28.8/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 29.5°
Sáng/Tối
28.8/ 33.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29.6°
Sáng/Tối
29/ 32.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.1°
Sáng/Tối
28.5/ 31.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 28.6°
Sáng/Tối
27.5/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:05
Mưa vừa
Đã cập nhật 7 phút trước
Bầu trời quang đãng 30.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:03
Thấp/Cao

27.4°/35.2°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.79