Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:11 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
30.9/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26°
Sáng/Tối
23.5/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.4°
Sáng/Tối
24.5/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.8/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24.2/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25.6/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 29.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Thấp/Cao

23.4°/31.2°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.88 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

1.53