Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:06 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 28.2°
Sáng/Tối
28.5/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.3°
Sáng/Tối
28.5/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 29.5°
Sáng/Tối
28.5/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 29.5°
Sáng/Tối
28.5/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29.8°
Sáng/Tối
28.3/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.4°
Sáng/Tối
27.9/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.1°
Sáng/Tối
27.7/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:09
Thấp/Cao

28.1°/34.2°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.28 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0