Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:15 | 09/12/2023
Thấp/Cao
26/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.5/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.7/ 30.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.5/ 33.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.5/ 30.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.4/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 27.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Thấp/Cao

23.6°/34.9°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

0