Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:50 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 26.8°
Sáng/Tối
27.1/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.6/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 26.2°
Sáng/Tối
25/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.5/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.1°
Sáng/Tối
25.2/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.5°
Sáng/Tối
26.7/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.4°
Sáng/Tối
26.4/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.4°
Sáng/Tối
26.9/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26°
Sáng/Tối
26.2/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.5°
Sáng/Tối
25.7/ 31.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.5°
Sáng/Tối
26/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 27.3°
Sáng/Tối
26.5/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 27.3°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Thấp/Cao

25.1°/32.2°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0