Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:03 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
36.3/ 29.5°
Sáng/Tối
27.6/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.4/ 29.5°
Sáng/Tối
27.8/ 34.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 29.8°
Sáng/Tối
27.7/ 33.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 29.8°
Sáng/Tối
28.2/ 35.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 29.4°
Sáng/Tối
28.3/ 36.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.7°
Sáng/Tối
28.3/ 36°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 29.9°
Sáng/Tối
28.9/ 36.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 29.4°
Sáng/Tối
27.4/ 36.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.3/ 29.8°
Sáng/Tối
28.8/ 37.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.3/ 28.3°
Sáng/Tối
27.3/ 35.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 29.5°
Sáng/Tối
27.1/ 36.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 29.2°
Sáng/Tối
28/ 37.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 29.5°
Sáng/Tối
28.6/ 35.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29.7°
Sáng/Tối
28.2/ 35°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 29.2°
Sáng/Tối
28.7/ 36.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 29.8°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:03
Thấp/Cao

27.1°/39°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.36 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0