Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:40 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.7/ 27.2°
Sáng/Tối
24.3/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 25.4°
Sáng/Tối
23.2/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 26.9°
Sáng/Tối
24.4/ 32.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.1/ 26.1°
Sáng/Tối
24.4/ 32.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.5°
Sáng/Tối
25.5/ 34°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 26.9°
Sáng/Tối
25.9/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26.2°
Sáng/Tối
24.6/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây rải rác 27.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Thấp/Cao

23.1°/35°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

26.3 °C

Chỉ số UV

0