Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:43 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
33.5/ 28.3°
Sáng/Tối
28.2/ 33.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 28.3°
Sáng/Tối
27/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 28.8°
Sáng/Tối
27.3/ 33.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.7°
Sáng/Tối
26.2/ 32.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 29.5°
Sáng/Tối
28.5/ 32.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.9°
Sáng/Tối
28/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26.8°
Sáng/Tối
25.6/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 25.8°
Sáng/Tối
25.8/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 24.6°
Sáng/Tối
24.8/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây thưa 34.8°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 42°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Thấp/Cao

27.9°/36.7°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

7.41