Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:05 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 27.6°
Sáng/Tối
26.4/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.3/ 27°
Sáng/Tối
25.8/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.7/ 28°
Sáng/Tối
25.3/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.1/ 25.3°
Sáng/Tối
26.8/ 26.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25°
Sáng/Tối
25.9/ 26.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.9°
Sáng/Tối
25.6/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.7/ 27.7°
Sáng/Tối
25.8/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25.8/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 30.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.2/ 27.6°
Sáng/Tối
25.2/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.3/ 28.9°
Sáng/Tối
26.9/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 27.2°
Sáng/Tối
27/ 29.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 27.1°
Sáng/Tối
25.3/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.2/ 27.5°
Sáng/Tối
26.9/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.9/ 28.1°
Sáng/Tối
26.4/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.1°
Sáng/Tối
27.9/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.5/ 27.2°
Sáng/Tối
26.9/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.8/ 27.5°
Sáng/Tối
27.6/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.1/ 28.1°
Sáng/Tối
26.8/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.6/ 28.4°
Sáng/Tối
29/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.1/ 28.4°
Sáng/Tối
28/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.6/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27.5/ 30.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.3/ 29.6°
Sáng/Tối
26.6/ 31.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 27.9°
Sáng/Tối
28/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27°
Sáng/Tối
27.8/ 30.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 33.6°
Sáng/Tối
26.9/ 33.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:03
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 27.4°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Thấp/Cao

24.6°/38.3°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0