Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:07 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
26.8/ 25°
Sáng/Tối
24.5/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.2/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 26°
Sáng/Tối
24.4/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.4°
Sáng/Tối
26.1/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Thấp/Cao

25°/30.4°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.39 km/giờ

Điểm ngưng

28.4 °C

Chỉ số UV

0