Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:58 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
31.6/ 24.1°
Sáng/Tối
23.8/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.4°
Sáng/Tối
23.7/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.5°
Sáng/Tối
23.9/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 24.4°
Sáng/Tối
23.2/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 29.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 24.6°
Sáng/Tối
24.3/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.8°
Sáng/Tối
24.3/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.7°
Sáng/Tối
23.7/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Thấp/Cao

23.4°/31.1°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

6.81