Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:47 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
26/ 25.8°
Sáng/Tối
25.9/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.9°
Sáng/Tối
25.6/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 26.9°
Sáng/Tối
24.6/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 24.8°
Sáng/Tối
26/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25.5/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25.3/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 25.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Thấp/Cao

24.6°/29.9°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.83 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0