Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:30 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
26.4/ 25.2°
Sáng/Tối
24.5/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa

07:00

24.3°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.66 km/giờ

10:00

25.2°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.89 km/giờ

13:00

27.4°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
5.43 km/giờ

16:00

29.9°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
6.24 km/giờ

19:00

26.6°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.28 km/giờ

22:00

25.2°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.97 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa

01:00

25.1°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.83 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.46 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.27 km/giờ

10:00

28.8°C / 32.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
79%
4.39 km/giờ

13:00

28°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
3.53 km/giờ

16:00

26.2°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.97 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.59 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.02 km/giờ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.9°
Sáng/Tối
25.4/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ

01:00

25.5°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.74 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.57 km/giờ

07:00

26.6°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.16 km/giờ

10:00

29.1°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
4.09 km/giờ

13:00

30.8°C / 35.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
5.3 km/giờ

16:00

28.3°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
4.56 km/giờ

19:00

26.4°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.5 km/giờ

22:00

26.6°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.93 km/giờ
Ngày/Đêm
25.3/ 24.9°
Sáng/Tối
25.6/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa

01:00

26.2°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.51 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
2.75 km/giờ

07:00

25°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.18 km/giờ

10:00

25.5°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.34 km/giờ

13:00

25.9°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.67 km/giờ

16:00

25.4°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
1.03 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.12 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2 km/giờ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 24.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Thấp/Cao

25°/30.1°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.82 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0