Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:10 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
30.4/ 25°
Sáng/Tối
24.5/ 26.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.9°
Sáng/Tối
24/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 24.6°
Sáng/Tối
23.5/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 24.6°
Sáng/Tối
24.9/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 28.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.9°
Sáng/Tối
23.2/ 26.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.3°
Sáng/Tối
23.2/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.4°
Sáng/Tối
23.6/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.4°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.5°
Sáng/Tối
23.1/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.2°
Sáng/Tối
23.2/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.7°
Sáng/Tối
23.3/ 31.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 25.8°
Sáng/Tối
23.5/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.6°
Sáng/Tối
25.8/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.2°
Sáng/Tối
24.7/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:35
Thấp/Cao

23.8°/31.5°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.73 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

6.59