Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:51 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
34.7/ 28°
Sáng/Tối
28.6/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28.4°
Sáng/Tối
27.6/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 28.9°
Sáng/Tối
27.6/ 32.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.4°
Sáng/Tối
26.3/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26.3°
Sáng/Tối
26.6/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25.6/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.2/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 25.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25.4/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25.4°
Sáng/Tối
25.8/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Thấp/Cao

27.2°/35.3°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.97 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0